Fondsparande

Fondsparande På investeringsmarknaden idag finns det en rad olika alternativ tillgängliga för dig som vill spara ditt kapital i något annat än på ett sparkonto. Sparkonton har ofta en mycket låg ränta och kapitalet växer inte nämnvärt ens på långsikt. Därför rekommenderar vi ett fondsparande.

Alternativen kan då vara aktier, råvaror, fonder såsom indexfonder, räntefonder, globalfonder, hedgefond och liknande där du kan investera dina pengar för att få en bättre avkastning. En del väljer att satsa på aktier för att få högsta möjliga återbetalning på sitt investerade kapital. Men att handla med aktier innebär ofta ett ganska stort risktagande. Dessutom krävs det både engagemang och kunskap för att hitta rätt aktier och veta när det är dags att köpa eller sälja.

Skapa konto gratis - Betterwealth & Savr är våra favoriter

Leverantör

Omdöme

Info

Erbjudande

Lysa fondrobot
5/5
5/5
5/5
5/5
Betterwealth fondrobot
4,9/5
4.9/5
Opti fondrobot
4,7/5
4.7/5
4,6/5
4.6/5
Fundler fondrobot
5/5
5/5

Vad är ett fondsparande?

Först och främst så ska vi ge en förklaring vad ett fondsparande faktiskt är. Det är en samling av olika värdepapper som till exempel kan vara aktier eller obligationer. Om du väljer att investera dina pengar i ett fondsparande så köper du andelar i fonder. Det betyder att du blir delägare tillsammans med andra som har investerat i samma fonder. För att ge en enklare förklaring så kan du tänka att en fond är som en fruktkorg där korgen är fonden och frukterna är olika värdepapper. Du äger såklart din fruktkorg men du bestämmer inte helt och hållet vilka frukter du har däri.

Hur funkar fonder?

Om du vill äga en fond så måste du köpa andelar i fonden. På så sätt får du en liten del av de värdepapper som finns i just den fonden. Låt oss säga att fonden innehåller tolv olika aktier. Då kommer du att indirekt bli ägare i de tolv bolagen som finns i fonden. Alla som vill köpa fonder kan göra det. För att köpa fonder så behöver det inte finnas någon form av säljare som på något sätt säljer lika många andelar som du vill köpa. Du köper dina fondandelar av ett fondbolag. Läs om hur det funkar med skatten på fonder här!

Öppna fonder

De här fonderna kallas även för open-end funds och är den typ av fond som är vanligast. Köper du en öppen fond så kommer det att skapas nya andelar allteftersom att efterfrågan ökar.

Stängda fonder

De här typen av fonder kallas även för close-end funds och har ett fast antal fonder och du handlar de på ett annat sätt än öppna fonder.

Vad är aktiefonder

Det är inte så svårt att förklara vad är en aktiefond eftersom det är vad namnet antyder, en fond som placerar i aktier. För att bli kategoriserad som aktiefond måste fonden investera minst 85 % av fondens förmögenhet i aktier eller olika finansiella instrument som är relaterade till aktier. Fondens avkastning är beroende av aktiernas utveckling. Skulle aktiernas värde gå ner så sjunker även värdet på fonden. Om aktierna som förvaltaren har stoppat i din fond skulle ge utdelning eller stiga i värde så ökar även värdet på fonden. En aktiefond placerar alltid sina aktier i olika börsnoterade företag. Generellt sätt så har aktiefonder en högre risk jämfört med exempelvis ränte fonder, vilket i sin tur gör att avkastningen förväntas vara högre.

Aktiefonder tips

Aktiefonder är vanligtvis rekommenderat om du ska satsa på ett långsiktigt sparande som sträcker sig över minst fem år.

Ränte fonder

En räntefond placerar bara i olika räntebärande värdepapper. Det kan vara statsskuldväxlar eller olika obligationer. En obligation är ett värdepapper som är räntebärande och har en förutbestämd räntesats. Olika ränte fonder kan delas in i olika kategorier beroende på vilken sorts räntepapper som fonden placerar i. Det kan exempelvis vara:

Olika typer av räntefonder:

Det vanligaste är att dela in dem i långa och korta ränteformen. Det grundar sig på hur lång tid fonden har lånat ut. Gäller det lån som ligger på under ett år så är det korta ränte fonder. När fonden har lånat ut under ett års tid eller mer så är det långa ränte fonder. Ju längre tid desto mer avkastning kan du få.

Din fonds värde ändras via den ränta som värdepapperna ger. Värdet är även baserat på de vinster och förluster som uppstår när din fondförvaltare säljer och köper olika värdepapper. Något alla ränte fonder har gemensamt är att de alla blir påverkade av det ekonomiska ränteläget. När det kommer till hur mycket avkastning du kan få så beror det främst på hur räntan utvecklar sig i framtiden men även på hur skicklig din förvaltare är. En bra räntefond beror helt enkelt på din förvaltare.

Indexfonder

En index fond är oftast en form av aktiefond och följer alltid ett visst index. Ett index i sig är en form av jämförelsetal som berättar hur utvecklingen går för exempelvis aktiemarknaden. För att den utvalda fonden ska följa ett visst index så behöver exempelvis aktierna som finns i fonden vara en spegel av indexet. Eftersom de har låga provisioner så är indexfonderna ett väldigt bra alternativ för placering när det gäller långtidssparande. Indexfonderna samlar avkastning genom att tillgångarna i fonderna placeras enligt indexet på aktiemarknaden och även när utdelningarna från aktierna automatiskt återplaceras. Indexfonder är ett bra komplement i ett varierat fondsparande.

Ett exempel:

OMX Stockholm 30 är det vanligaste aktieindexet i Sverige. De återspeglar vilken avkastning de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen ger. Följer fonden detta index så är det dessa 30 bolag som din fond innehåller. Om H&M utgör 12 % av OMXS30 så kommer din fond innehålla 12 % av H&M aktier. Det betyder att du bara kan ha de godissorter i din påse som finns på det indexet.

Innehållsförteckning

Tips fonder

Det svåra med att ha ett fondsparande är att det går aldrig att säga vilken indexfond som kommer att vara bäst om några år, inte ens vilken som kommer att vara bäst nästa år. Om du vill ha tips på bästa fonden att spara i så är det bra att kolla på vilken avkastning olika fonder har haft de senaste åren. Alla fonder som nämns är rekommenderade fonder men du måste själv välja vad du tror passar dig.

Går vi tillbaka ett år i tiden så ser topplistan ut påföljande sätt:

Högsta avkastningen över 1 år

Indexfonder

År 1

PLUS Mikrobolag Sverige Index 

+36,16 %

SEB Sverige Indexnära A 

+34,52 %

SEB Sverige Indexfond B 

+34,78 %

Skandia Sverige Exponering

+34,08 %

PLUS Småbolag Sverige Index 

+35,86 %

Högsta avkastningen över 3 år

Indexfonder

År 3

PLUS Småbolag Sverige Index 

+107,09%

SEB Sverige Indexnära A 

+82,06 %

Skandia Sverige Exponering 

+79,61 %

SEB Sverige Indexnära B 

+80,37 %

PLUS Mikrobolag Sverige Index 

+90,55 %

Om vi går tillbaka fem år så är det dessa index fonder som har i snitt gett denna högsta avkastningen över 5 år:

Indexfonder

År 5

Handelsbanken USA Index

+134,13 %

SEB USA Undexfond D USD 

+123,49 %

SPP Aktiefond USA 

+128,89 %

DNB USA Indeks A

+121,4 %

Swedbank Robur Access USA A 

+125,49 %

Topplista med olika fonder

Det går inte att säga exakt vilka som är bästa fonder just nu. Om du som är ny inom fondsparande kan det vara en bra ide att kolla vilka fonder som andra svenskar väljer att spara i. Då får du en uppfattning om vad som är populärt just nu. Om vi ser på fonder i flera olika kategorier för att hitta vilka fonder som är bäst idag så hittar vi:

Nya fonder

Att investera i olika fonder som är nya kan kännas riskfyllt. Om det ändå har fångat din nyfikenhet så kan du läsa på om vilka nya marknader som ligger i topp och vilka som enligt marknaden är de bästa fonder just nu. På så sätt kan du skapa dig en bra idé om huruvida det är värt att satsa på eller inte. Några av de nya marknader som ligger i topp just nu är:

Spara i aktier eller fonder

Att spara i fonder eller aktier är båda sparformer som ger en bra avkastning över tid. För att förstå skillnaden så kan vi jämföra det med att köpa färdiglagad mat eller köpa olika ingredienser och laga maten själv. Det är den färdiglagade maten som är en fond. När du väljer att investera i en fond så får du ett färdigt paket som är ihopsatt av olika aktier. Aktier däremot är de olika ingredienserna eftersom du sätter ihop ditt eget paket, det vill säga lagar din egen mat. Fördelarna med att spara i aktier är att du inte får någon förvaltningsavgift som en fond har. Det går istället till så att du betalar en avgift varje gång du köper en aktie. Det är den köpavgiften som kallas för courtage.

Att spara i fonder passar dig som:

Att spara i aktier passar dig som:

Det kan vara en bra idé att blanda. Är det så att du äger någon aktie så kan det vara värt att du delar upp ditt sparande och börjar investera i fonder. Det ger dig en bra riskspridning och du kan se hur dina pengar växer över lång tid. Ett sätt du kan kombinera på är att exempelvis köpa svenska aktier och sedan komplettera ditt sparande med en globalfond och/eller en tillväxtmarknadsfond. På så sätt får du även exponering utanför Sverige.

ISK

Det här är en förkortning för investeringssparkonto vilket är en förvaringsplats för aktier och fonder. Det finns olika ISK-bolag och utifrån vad ditt bolag erbjuder så väljer du själv vilka sparprodukter du vill ha. Det här är en form av sparande som inte är bundet vilket betyder att du kan byta dina sparprodukter hur ofta du vill och när du vill. Det kan exempelvis vara att byta ut några aktier mot fonder eller byta mellan olika fonder. Du kan även välja att sälja av tillgångar du har i ditt ISK-konto när du vill. Kom ihåg att värdet av dina tillgångar du har på ditt ISK-konto kommer att schablonbeskattas årligen. Det betyder att du måste betala skatt oavsett om värdet på dina tillgångar har ökat eller minskat. Fördelen med ett ISK-konto är att när du vill ta ut pengarna så är de skattade och klara att användas. Idag är det väldigt fördelaktigt att spara i ett ISK konto men regeringen håller just nu på att se över skatterna på just ISK, läs mer om detta här!

Bästa ISK

Om vi ska kolla vilka ISK-konton som är bäst just nu så ligger Avanza i topp. Avanza erbjuder bland de lägsta handelsavgifterna och har även de största utbudet av olika värdepapper. Dessutom har de bra villkor på sina ISK-konton och du kan handla helt gratis utan att betala ett courtage upp till 50 000 kronor.

Fondrobotar - Perfekt för fondsparande

Fondrobotar, som också kan kallas för placeringsrobotar eller rådgivningsrobotar, är ett sätt för vanliga personer att kunna automatisera sitt fondsparande. Du ska först konfigurera hur du vill att ditt sparande ska vara, alltså att du bestämmer vilken typ av fonder som du vill att den ska investera i, vilken risknivå de ska ha och så vidare. Sedan sköter roboten jobbet åt dig, det går på autopilot, och du behöver inte vara aktiv i sparandet.

Avanza fondrobot

Avanza har ett bra betyg på 4,6 stjärnor enligt Apple.

4,3 / 5
4.3/5

Fondroboten hos Avanza kallas för Avanza Auto och erbjuder dig sex olika specialfonder. Dessa kan du välja utifrån förväntad avkastning, långsiktighet, riskfaktorer med mera. Dess förvaltningsavgift ligger på 0,35 % vilket är ganska lågt om man kollar på medelavgiften. Det här är valet för dig som vill ha det enkelt och inte vill göra mycket input själv. Är det däremot så att du är väldigt insatt i hur fonder fungerar så kanske du vill ha lite mer frihet än vad Avanza Auto erbjuder.

Fördelar

Nackdelar

Lysa fondrobot

Lysa fondrobot

Avanza har 4,8 / 5 stjärnbetyg enligt Trustpilot.

5 / 5
5/5

Det här är ett väldigt populärt val när det kommer till olika fondrobotar för fondsparande. Den hjälper dig att ge dig personliga investeringsförslag och skapar sedan en investeringsportfölj som matchar dina egna preferenser. Lysa är väldigt lätt att använda och fungerar på surfplattan, datorn och telefonen. Är du privatperson och använder dig av Lysa så sparas dina pengar i ISK vilket gör att pengarna schablonskattas.

Fördelar

Nackdelar

Savr fondrobot

Savr har hela 4,2 stjärnor i betyg enligt Google!

4.6 / 5
4.6/5

Det här är fondroboten som är enkel att förstå sig på för nybörjare. Registreringen är enkel och sedan sköter roboten sparandet år dig. De har även en bra app, till både Android och iPhone, som du kan använda dig av för att sätta in och ta ut pengar. Du kan även använda appen för att ändra ditt månadssparande om du skulle vilja.

Fördelar

Nackdelar

Betterwealth fondrobot

Betterwealth fondrobot

Betterwealth har 5 stjärnor enligt betyg från Yelp!

4,9 / 5
4.9/5

Det här är fondroboten som är enkel att förstå sig på för nybörjare. Registreringen är enkel och sedan sköter roboten sparandet år dig. De har även en bra app, till både Android och iPhone, som du kan använda dig av för att sätta in och ta ut pengar. Du kan även använda appen för att ändra ditt månadssparande om du skulle vilja.

Fördelar

Nackdelar

Opti fondrobot

Opti fondrobot

Opti har 4,7 stjärnor enligt Trustpilot!

4,8 / 5
4.8/5

Det här är fondroboten som är enkel att förstå sig på för nybörjare. Registreringen är enkel och sedan sköter roboten sparandet år dig. De har även en bra app, till både Android och iPhone, som du kan använda dig av för att sätta in och ta ut pengar. Du kan även använda appen för att ändra ditt månadssparande om du skulle vilja.

Fördelar

Nackdelar

Fundler fondrobot

Fundler fondrobot

Fundler har 3,7 i stjärnbetyg enligt Trustpilot

3,7 / 5
3.7/5

Det här är den fondroboten som har skapat högst riskjusterad avkastning under de senaste tre åren. De erbjuder åtta olika skräddarsydda portföljer. Du kan svara på några frågor och på så sätt få hjälp att välja portfölj eller välja själv om du föredrar det. Fundler finns som både hemsida och mobilapp. De tar inte emot någon provision eller kick-back. Istället betalas dessa ut till kunden och på så sätt håller avgiften låg.

Fördelar

Nackdelar

Fondsparande för nybörjare och fondsparande tips

Det är inte svårt att köpa fonder. Om du vill komma igång att börja spara i fonder så ska du först och främst skaffa ett fondkonto hos din bank eller någon nätmäklare (exempelvis Avanza). Här är några tips på hur du som nybörjare kan gå tillväga.

Fondsparande 5 steg:

Det har ju visat sig att historiskt sett så är det väldigt lönsamt att spara i aktier och fonder men det är viktigt att du är medveten om att det alltid tillkommer en viss risk när du vill investera i olika värdepapper. Bara för att en viss aktie eller fond har gått bra tidigare så finns det inga garantier för att den kommer att ge en bra avkastning i framtiden. Värdet på ditt sparande kan faktiskt både öka och minska. Det betyder att det inte är helt säkert att du får tillbaka alla dina pengar som du har satt in i aktien eller fonden.

Varför fondspara?

Att börja fondspara är något som rekommenderas om du ändå har planerat att börja månadsspara. När du väljer att investera i olika fonder istället för att ha ett vanligt sparkonto så ger du dina pengar en chans att växa. Tack vare ränta på ränta effekten så kommer dina pengar med tid växa snabbare och snabbare. När det kommer till frågan vilken fond ska man spara i så beror det på hur delaktig du vill vara.

Vi tar ett exempel:

  • Om du väljer att spara 500 kr i månaden under 18 år så har du till slut 108 000 kronor.
  • Väljer du istället att spara samma summa i fonder som har en årlig avkastning på 6 % så har du nästan 200 000 kronor efter 18 år.

Investera i olika fonder hos Avanza och Lysa

Både Avanza och Lysa är populära val när det kommer till fondrobotar som ger dig ett automatiskt och smidigt sparande. Båda hjälper dig att välja fonder på ett enkelt sätt.

Vad är då skillnaden mellan Avanzas fonder och lysa fonder? Avanza är en fondförvaltning som är automatiskt. AvanzaAuto är ett samlingsnamn på sex olika specialfonder där varje fond huvudsakligen investerar i andra fonder med så låga avgifter som möjligt. Lysa är en svensk fondrobot som hjälper dig att göra en bra fördelning mellan aktiefonder och räntefonder.

Om du har ditt fondsparande Avanza så finns en förutbestämd fördelning mellan räntor och aktier, beroende på vilken fond eller fonder du investerar i.

Några exempel på fonder som Avanza investerar i:

  • SPP Aktiefond USA
  • Swedbank Robur Access USA
  • SPP Aktiefond Sverige.

Några exempel på fonder som Lysa investerar i:

Lysa däremot investerar dina pengar automatiskt i fonder som har låga avgifter och stor riskspridning. Hos Lysa får du ett individuellt förslag på investeringar som baserar sig på den information de har om dig, din ekonomi och din plan.

Några exempel på fonder som Lysa investerar i:

  • Öhman
  • Vanguard
  • iShares Core
  • Lyxor Core

Ordlista och förklaring​

Här har vi samlat och förklarat några uttryck som du kommer att stöta på när du börjar med ditt fond sparande.

Fonder utan avgift

När du sparar i olika fonder så brukar du vanligtvis betala en löpande avgift som dras automatiskt. Fonder utan några avgifter är fonder som är gratis där andelsägarna inte betalar någon avgift till fondbolaget.

Hållbara fonder

Det här handlar om att företaget som har de värdepapper fonden investerar i tänker på hållbarhet och arbetar för bra miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

Ränta på ränta fonder

När du har ett långsiktigt sparande så får du varje år en avkastning på tidigare års avkastning. Det är det som kallas för ränta på ränta. Ett vanligt exempel på ränta på ränta effekten är enkronan som fördubblas i värde varje dag under en månads tid. Det betyder att du dag ett har 1 krona, dag två har du 2 kronor, dag tre har du 4 kronor, dag fyra har du 8 kronor och så vidare. På dag 30 kommer den siffran att vara över en miljard kronor. Hälften av den summan blir dock genererad mellan dag 29 och dag 30. Läs mer om ränta på ränta här!

Avkastning fonder snitt

Hur mycket en fonds avkastning snittar på.

Fördelning fonder

Hur du väljer att fördela dina fonder, det vill säga vart du vill att dina pengar ska vara placerade. Du kan exempelvis välja geografiskt eller om det ska vara i räntor eller kanske råvaror. När det kommer till geografiskt så kan du välja globalt och på så sätt placera dina pengar över hela världen eller alternativt i en Smålandfond där du bara investerar inom Småland. Vad du behöver fundera på är vart du vill att dina pengar ska exponeras och växa.

Säkra fonder

Inga fonder är hundraprocentigt säkra men de säkraste som finns är de fonder med låg men säker avkastning.

Fondlista

Är exakt vad namnet antyder, en lista där du kan söka på olika fonder utefter olika kategorier.

Vanliga frågor - FAQ

Vilka fonder är bäst och vilken är bästa fond 2022?

Det går inte att svara på vilken eller vilka fonder som kommer att vara bäst 2022 eftersom det aldrig går att veta i förväg. Om du vill så kan du kolla hur det har gått för en fond de senaste åren för att få en riktlinje. Kom dock ihåg att det inte är någon garanti att en fond kommer att gå bra i framtiden bara för att den haft bra avkastning tidigare.

Tar det lång tid att öppna ett konto?

Faktum är att du kan vara igång på bara 15 minuter. Skapa helt enkelt ett konto med en fondrobot som Avanza eller lysa, gör din första överföring och skapa en sparplan, så behöver du inte göra något annat under de kommande tio åren. 

Det bästa är att du också får en fantastisk sparränta som kommer att överträffa de flesta andra över tid – inte bara ett år. 

Är det bra att satsa på nyare fonder?

Det beror på hur mycket erfarenhet du har. Är du nybörjare och vill ha något som känns mer stabilt så är långsiktiga bra fonder ett alternativ.

Vad är ett ISK konto?

Ett investeringssparkonto är en skattestruktur som tillåter dig att betala en årlig skatt på det totala beloppet snarare än vinsten, som beskattas med 30 %.

Välj alltid ISK som en allmän riktlinje. Om du har chansen är det en bra investering om du förväntar dig en avkastning på 1,5 till 3,0 % varje år över tid. Kontanter och eventuellt vissa typer av räntefonder är de enda poster du inte bör ha på ett ISK-konto.

Vilken är bäst fond för mig och vilken fond ska jag köpa?

De bästa fonderna att spara i för dig beror på hur aktiv du vill vara i placeringen. Vill du inte vara så aktiv så kan index fond vara ett alternativ. Känner du att du vill vara med och bestämma mer så kan du satsa på aktiefonder.

Kontakta oss gärna!

Om du har fler frågor så får ni gärna kontakta oss via vår kontakt sida här!